Tutorial pentru înscrierea online

În această secţiune se prezintă informaţii despre modalitatea de înregistrare şi înscriere în platforma online dedicată candidaţilor la concurs.

1. Prelucrare şi stocare date cu caracter personal

Înainte de utilizarea platformei online de înscriere vă rugăm să consultaţi formularul ce conţine informaţii referitoare la acordul privind prelucrarea şi stocarea datelor cu caracter personal.

Prelucrare şi stocare date personale ...

2. Înregistrarea în platforma online

Înregistrarea în platformă este prima operaţie pe care un potenţial candidat trebuie să o execute în vederea testării cunoştintelor. Accesarea secţiunii de înregistrare se realizează prin intermediul opţiunii Înregistrare din meniul principal.

Mai mult despre înregistrare ...

3. Alte informaţii

Informaţii despre programele de studii, disciplinele de concurs, tematica şi bibliografia concursului de admitere se găsesc în pagina de admitere de pe site-ul www.umfcv.ro.

Mai mult despre concurs...

Tutorial video:

Înregistrare în vederea înscrierii

Această secţiune este dedicată celor interesaţi de susţinerea concursului de admitere ce se va desfăşura pentru toate facultăţile universităţii.

Politica de confidențialitate.


Termenii și condițiile de accesare/utilizare a platformei noastre și modelul acordului pentru prelucrarea și profilarea datelor cu caracter personal se găsesc în secţiunile dedicate din Tutorial.


Baza legală a procesării datelor personale: REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European (GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale (Legea nr. 190/2018 si Legea nr. 506/2004).


Ce date cu caracter personal solicităm?
Putem să vă solicităm una sau mai multe date denumite „date cu caracter personal”.
De exemplu: nume şi prenume, data nașterii, CNP-ul și/sau datele de contact (adresă, e-mail, număr de telefon,...) etc.


Cum colectăm datele personale?
Datele dumneavoastră personale sunt colectate prin formular, direct pe site.


Cum protejăm datele personale?
În conformitate cu prevederile legislative în vigoare, respectăm obligația privind protecția datelor personale împotriva pierderii, divulgării, utilizării greșite și accesului neautorizat prin măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare.

Contact Facultăţi Universitate

Facultatea de Medicină

Tel: 0351 443 565
Fax: 0251 426 688
Email: medicine@umfcv.ro

Facultatea de Medicină Dentară

Tel: 0351 443 502
Fax: 0351 443 508
Email: dentistry@umfcv.ro

Facultatea de Farmacie

Tel: 0351 443 507
Fax: 0251 523 929
Email: pharmacy@umfcv.ro

Facultatea de Moașe și
Asistența medicală

Tel: 0351 405 683
Fax: 0351 405 683
Email: nursing@umfcv.ro


Informaţii suplimentare Luni-Vineri 10:00-13:00

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova este o instituţie cu o poziţie bine definită în cadrul învăţământului superior medical românesc şi o prezenţă activă pe plan internaţional. Neangajată politic, instituţia îşi desfăşoară activitatea pe baza separării funcţiilor academice şi administrative, relaţiile dintre ele fiind însă bine stabilite.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

Str. Petru Rareş nr. 2
Craiova 200349, Romania
Tel: (0351) 443-500